Introductieregels

Het introduceren van niet-leden is alleen toegestaan op werkdagen tot 18.00

uur. Tijdens toernooien en op competitiedagen is introduceren niet toegestaan.

De kosten bedragen € 16,- per baan per uur, dat wil zeggen bij enkelspel - 2

personen 30 minuten - € 4,- per persoon per 30 minuten en bij dubbelspel - 4

personen 60 minuten - € 4,- per persoon per uur. Voor een dagkaart,

bijvoorbeeld voor toeristen, bedragen de kosten voor senioren € 16,- per

persoon en voor junioren € 8,- per persoon.

Voor het introduceren van leden van de overige in Meerssen gevestigde

verenigingen gelden dezelfde tijden. Zij betalen echter geen introductiegeld. Wel

dient het spelerspasje van de introduce op het inschrijfbord te worden

aangebracht. Worden leden van Volharding door een lid van een andere in

Meerssen gevestigde vereniging uitgenodigd, dan dienen zij eveneens het

spelerspasje bij zich te hebben. Het is niet toegestaan zonder uitnodiging en

zonder pasje op een ander park te spelen!

Uitzondering

Gedurende de vakantieperiode mag op onze banen ook na 18.00 uur en in de

weekenden gespeeld worden met een introduce.