Lid worden

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u doorgeven aan Rudy Stevens via de mail: ledenadmin@tcvolharding.nl of schriftelijk (zie adresgegevens onder 'CONTACT'). Als u lid wil worden kan dat door een mail (inschrijfformulier TPC Volharding) te sturen naar ledenadmin@tcvolharding.nl.

 

Spelerspasje

Alle leden dienen zich op het tennispark te kunnen legitimeren n.a.v. een besluit op de algemene ledenvergadering van 24 januari 2014. Het pasje voorzien van een foto heeft nodig voor het afhangsysteem op het tennispark, het spelen van competitie en toernooien. Voor het laten maken van een spelerspasje dient contact te worden opgenomen met secretaris Nick Theunissen. Daarbij dient een pasfoto te worden ingeleverd of ingevoegd bij mail met daarop vermeld naam en adres. Na betaling van de contributie zal het pasje verstrekt worden.

Opm. Inmiddels worden spelerspasjes niet (meer) vrijgegeven door de KNLTB. Spelers kunnen zich legitimeren middels de digitale ledenpas binnen de KNLTB Clubapp. Na inschrijving worden leden geinformeerd over het gebruik van de applicatie.

 

Persoonlijke gegevens en digitale pasfoto

Per 25 mei 2018 is TC Volharding verplicht om aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens te voldoen. Vandaar dat we via deze manier vertellen wat TC Volharding doet om aan deze AVG te voldoen.

 

Welke gegevens registreren we?

Bij een verzoek tot aanmelding wordt u gevraagd naar persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit), adresgegevens, abonnementsgegevens (start- en einddatum) en contactgegevens (telefoon en adres). Vervolgens zal er contact worden gezocht met betreffend lid en gevraagd worden naar bankgegevens in verband met betaling van de contributiebijdrage en eventueel andere bijkomstige kosten.

 

Digitale pasfoto

Elk nieuw lid zal gevraagd worden een digitale pasfoto toe te sturen. Een digitale pasfoto is nodig voor de vereniging om een pasaanvraag te doen bij de KNLTB. Zonder digitale pasfoto kan de vereniging u wel invoeren in de ledenadministratie en van de KNLTB een club- en bondslidnummer ontvangen, maar (nog) geen pas ontvangen. Een ledenpas heeft u echter nodig bij het afhangen bij vrij tennissen (ook bij andere verenigingen binnen de gemeente Meerssen), tennislessen en bij het spelen van KNLTB-competitie en -toernooien.

 

Hoe lang registreren we deze gegevens?

Zo lang als u lid bent, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Nadat u uw lidmaatschap hebt beëindigd, worden de “contactgegevens” volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden gewist uit het systeem.

 

Met wie delen we deze gegevens?

Er worden gegevens uitgewisseld van ons ledensysteem naar de KNLTB. Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. Die koppelen met de KNLTB de bovenstaande gegevens.

Met LISA geldt een “verwerkersovereenkomst”. Met de KNLTB ook.

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. Vandaar dat er ook geen ledenlijst online staat.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.