INSCHRIJFFORMULIER TRAINING ZOMER 2020 SENIOREN

Nieuwe tennisleraar; Fernand Gilissen

Kosten; De tennislessen bedragen €47 per lesuur. Er zal een lescyclus zijn van 17 weken (zomer) en 17 weken (winter) of 18 weken (zomer) en 16 weken (winter). Om het kostenplaatje definitief te berekenen doe je het aantal weken vermenigvuldigen met €47 en dit te delen door het aantal deelnemers. Ideaal voor zowel deelnemer als trainer is een groep van 4 personen.

Voorbeeld > groep van 4 personen: 17 weken x €47 = €799 / 4 (personen) = €199,75

Inschrijven via de website klik hier.

daarna inzenden naar

secretaris@tcvolharding.nl