INSCHRIJFFORMULIER TRAINING ZOMER 2019 SENIOREN
Komend jaar zullen de tennislessen verzorgd worden door Steven Gallacher (tel. +31624589334).

Hieronder een verkort lesreglement met het cursusaanbod.
1) De lessen zullen starten in de week van 25 maart 2019;

2) De lescyclus bestaat uit 15 weken. Data ontvangt men voor aanvang van de eerste trainingsweek;

3) Uitgevallen lessen door regen worden ingehaald, met een maximum van twee lessen;

4) Gemiste lessen zijn voor eigen rekening. Er kan wel gekeken worden naar de mogelijkheid om een gemiste les in te halen;

5) Indien een groep niet volledig bezet is worden de kosten gedeeld door het aantal personen.

LET OP! Trainingen worden gegeven vanaf 18:00. Bij overbezetting zal uitgeweken worden naar een andere avond of zaterdagochtend.

CURSUS  LESTIJD    AANTAL    Weken    BANEN    KOSTEN

A               60 min    2 pers.         15          1           € 337,50

B               60 min    3 pers.         15          1           € 225,00

C               60 min    4 pers.         15          1           € 170,00

Het opgeven als groep verzekert geplaatst worden in de gewenste groep. Dit kan kenbaar gemaakt worden op het inschrijfformulier.
Privé trainingen zijn ook mogelijk. Deze kunnen in kleinere blokken worden afgenomen. Interesse? Hiervoor kunt u het beste direct contact opnemen met Steven d.m.v. een mail te sturen met daarin de wensen (steven.gallacher@hotmail.com).

 

Inschrijven via de website klik hier.

daarna inzenden naar

Steven Gallacher trainer@tcvolharding.nl