Onweer

Bij de vele activiteiten die de tennisvereniging organiseert speelt het weer uiteraard een belangrijke rol. Het komt voor dat de organisatie van een toernooi of ander evenement moet ingrijpen bij een naderende onweersbui. Ook op de tennisbaan lopen spelers en publiek risico bij onweer. Belangrijk is het te weten wanneer u de activiteiten op de baan moet stoppen bij dreigend onweer.

 

Bij ingrijpen in een dergelijke situatie wordt vaak de tien-seconden regel toegepast. Hierbij kan een inschatting gemaakt worden van het gevaar dat men op dat moment loopt. Onweer begint in eerste instantie met wat gerommel op afstand. Dit is het moment om maatregelen te treffen. Ziet u bovendien bliksemflitsen, dan nadert het onweer het tennispark. Op het moment dat de tijd die verstrijkt tussen bliksemflits en donder minder dan 10 seconden is, is het onweer gevaarlijk dichtbij. Dit is dan ook het moment dat iedereen de banen zo snel mogelijk moet verlaten.

 

Blijf uit de buurt van hoge bomen en lichtmasten. Het beste kunt u schuilen in het clubgebouw of in een auto.