Lid worden

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u doorgeven aan Rudy Stevens via de mail: ledenadmin@tcvolharding.nl of schriftelijk (zie adresgegevens onder 'CONTACT'). Als u lid wil worden kan dat door een mail te sturen naar ledenadmin@tcvolharding.nl en het inschrijfformulier (PDF-doc.) toe te sturen.

 

Spelerspasje

Alle leden dienen zich op het tennispark te kunnen legitimeren n.a.v. een besluit op de algemene ledenvergadering van 24 januari 2014. Het pasje voorzien van een foto heeft nodig voor het afhangsysteem op het tennispark, het spelen van competitie en toernooien. Voor het laten maken van een spelerspasje dient contact te worden opgenomen met secretaris Nick Theunissen. Daarbij dient een pasfoto te worden ingeleverd of ingevoegd bij mail met daarop vermeld naam en adres. Na betaling van de contributie zal het pasje verstrekt worden.

Opm. Inmiddels worden spelerspasjes niet (meer) vrijgegeven door de KNLTB. Spelers kunnen zich legitimeren middels de digitale ledenpas binnen de KNLTB Clubapp. Na inschrijving worden leden geinformeerd over het gebruik van de applicatie.

De digitale ledenpas verschaft een lid tevens toegang om in de zomermaanden met korting indoor te padellen bij (buur):

TEN the life-style company, gelegen aan de Molenveldweg 18.

 

Persoonlijke gegevens en digitale pasfoto

Per 25 mei 2018 is TC Volharding verplicht om aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens te voldoen. Vandaar dat we via deze manier vertellen wat TC Volharding doet om aan deze AVG te voldoen.

 

Welke gegevens registreren we?

Bij een verzoek tot aanmelding wordt u gevraagd naar persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit), adresgegevens, abonnementsgegevens (start- en einddatum) en contactgegevens (telefoon en adres). Vervolgens zal er contact worden gezocht met betreffend lid en gevraagd worden naar bankgegevens in verband met betaling van de contributiebijdrage en eventueel andere bijkomstige kosten.

 

Digitale pasfoto

Elk nieuw lid zal gevraagd worden een digitale pasfoto toe te sturen. Een digitale pasfoto is nodig voor de vereniging om een pasaanvraag te doen bij de KNLTB. Zonder digitale pasfoto kan de vereniging u wel invoeren in de ledenadministratie en van de KNLTB een club- en bondslidnummer ontvangen, maar (nog) geen pas ontvangen. Een ledenpas heeft u echter nodig bij het afhangen bij vrij tennissen (ook bij andere verenigingen binnen de gemeente Meerssen), tennislessen en bij het spelen van KNLTB-competitie en -toernooien.

 

Hoe lang registreren we deze gegevens?

Zo lang als u lid bent, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Nadat u uw lidmaatschap hebt beëindigd, worden de “contactgegevens” volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden gewist uit het systeem.

 

Met wie delen we deze gegevens?

Er worden gegevens uitgewisseld van ons ledensysteem naar de KNLTB. Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. Die koppelen met de KNLTB de bovenstaande gegevens.

Met LISA geldt een “verwerkersovereenkomst”. Met de KNLTB ook.

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. Vandaar dat er ook geen ledenlijst online staat.

 

Toelichting mbt. lid worden jeugdigen:

 

Meedoen is belangrijk
Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat de toename van armoede ten koste gaat van sport en cultuur voor kinderen. Financiële problemen dreigen bij steeds meer gezinnen. We begrijpen dat mensen de hand op de knip moeten houden. Met financiële hulp kunnen we echter
voorkomen dat kinderen na de zomervakantie niet meer deelnemen aan sport en cultuur. Daarom lanceert het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook dit jaar weer de campagne Kies een club.
Belangrijk om u als ouder te laten weten dat het Jeugdfonds kan helpen zodat uw kind lid kan blijven (of worden) van onze club.
Voor élk kind Sport en cultuur verrijkt het leven van elk kind. Bij een club maken kinderen nieuwe vrienden, leren ze rekening te houden met elkaar, krijgen en vergroten ze hun zelfvertrouwen en vergeten ze even hun zorgen. Dat gunnen we alle kinderen. We hopen
daarom na de zomervakantie weer veel kinderen te verwelkomen.
Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar
www.kieseenclub.nl en dien meteen uw aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg,
per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.