Contributie

De contributie (jaargang 2024) bedraagt:

Senioren € 150,- (tennis)

€ 175,- (tennis & Padel)

Junioren

(senior vanaf jaar waarin je 18 jaar wordt)

€ 60,- (tennis)

€ 75,- (tennis & Padel)

Inschrijfgeld senioren € 7,-
Inschrijfgeld junioren € 3,50
 

Proeflidmaatschap*

ongeacht lftd. en eenmalig

€ 25,-
Rekeningnummer/IBAN NL 77 SNSB 0858 5480 03

 

* Met een proeflidmaatschap bent u slechts 1 maand lid bij Volharding. U kunt er vervolgens voor kiezen om uw lidmaatschap te verlengen (tennis of tennis&padel) en het resterende verschuldigde contributiebedrag te betalen of uw lidmaatschap wordt beeindigd. Dit resterende bedrag wordt naar rato verrekend over het aantal maanden. Voor vragen omtrent deze berekening neemt u contact op met penningmeester@tcvolharding.nl.

 

Wilt u geen lid worden en toch een van de banen reserveren?

Dat kan - slechts op de daarvoor aangestelde uren beschikbaar gesteld door het bestuur - middels:

www.meetandplay.nl (of de beschikbare applicatie 'KNLTB Meet and Play') en zoek op clubnaam Volharding.

 

* Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen?
Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg,
per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.