Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is TC Volharding verplicht om aan de Algemene Verordening Persoongegevens te voldoen. Op deze pagina zetten wij voor u uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze informatie, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@tcvolharding.nl

Welke gegevens registreren we?

Persoonsgegevens: Voorletters – Voornaam – Achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Nationaliteit – (Pas)foto

Adresgegevens: Straat – Huisnummer – Postcode – Woonplaats

Bankgegevens: IBAN – Tenaamstelling

Abonnementen: Startdatum abonnement – Einddatum abonnement – Datum laatste wijziging abonnement

Contactgegevens: E-mailadres(sen) – Telefoonnummer(s)

Spelersprofiel: Bondsnummer – Speelsterkte/rating enkel – Speelsterkte/rating dubbel

Rollen: Rollen binnen de club en de KNLTB

Bovenstaande gegevens zijn standaard nodig om iemand aan te melden bij de KNLTB. De gegevens worden uitgewisseld van ons ledensysteem naar de KNLTB. Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. Die koppelen met de KNLTB de bovenstaande gegevens. Met LISA geldt een “verwerkersovereenkomst”. Met de KNLTB ook. Er worden zonder uw toestemming geen gegevens verstrekt aan derden.

Zo lang als je lid bent, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Nadat u uw lidmaatschap hebt beëindigd, worden de “contactgegevens” volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden gewist uit het systeem.

Mails en foto’s

De e-mails vanuit het bestuur bevatten officiële berichtgeving over de club. Hiervoor bent u aangemeld zodra u lid bent geworden. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van TC Volharding. Als uw e-mailadres niet klopt, krijgt u dit soort berichten niet.

We plaatsen op de website en op social media geen foto’s van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Maar voor volwassenen geldt dit niet! In het kader van de “wedstrijdverslaggeving” kunnen er foto’s op de site en sociale media geplaatst worden. Het bestuur zal dit middels officiële berichtgeving, in de eerstvolgende ‘NIEUWSFLITS’, te kennen geven aan hun leden en tevens verzoeken dat als iemand hier op tegen is contact dient op te nemen met secretaris@tcvolharding.nl. Mocht een lid een foto van de website of een sociaal kanaal verwijderd willen hebben, dient men contact op te nemen met secretaris@tcvolharding.nl, zodat deze zo spoedig mogelijk verwijderd zal worden.

De website kan overigens links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website/social media van TC Volharding. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd desbetreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beveiliging persoonsgegevens

TC Volharding treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Vragen of klachten

Met vragen of klachten over dingen die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben,  kunt u contact opnemen met secretaris@tcvolharding.nl. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naslag over de AVG richtlijnen

Op de site: https://sport.nl/media/21900/questions-and-answers-avg-sportverenigingen-april-2018_v2.pdf staan de richtlijnen die wij als TC Volharding volgen.

Meer informatie over de AVG staat op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl