Historie

In de vorige eeuw werd in oktober 1969 het sportcomplex het “Beukeböschke” geopend gelegen in de schaduw van de basiliek. Dit bestond uit een asfalt sportplateau van 46 bij 24 meter, een sprintbaan van 114 meter, een sintelbaan van 185 meter alsmede een houten kleedgebouw en terreinverlichting. De sporten die er beoefend werden waren turnen (gymnastiek), volleybal en af en toe basketbal. Eind 1969 neemt het bestuur van “Groot Volharding” het initiatief om er ook te gaan tennissen.

In april 1970 is het dan zover. De eerste Meerssense tennissers slaan een balletje op de asfaltbanen in het Beukenböschke. Het tenniscomplex telt drie banen en er werd gespeeld met witte tennisballen. In een mum van tijd had men al 87 leden. In 1974 stapte men over het terrein achter het zwembad (huidige complex) waar men tennis kon gaan spelen op drie gravelbanen. Een jaar later krijgt men een eigen clubgebouw bestaande uit een houten afgedankte directiekeet die werd omgetoverd tot een eigen tennisdomein. Het aantal leden stijgt naar ca.190 leden. In 1976 werd het complex uitgebreid met drie extra gravelbanen. In 1977 werd de nieuwe moderne gezellige kantine in gebruik genomen met echte toiletten. Het aantal leden is gegroeid naar 400 leden, met een wachtlijst van 107 leden!

 

In 1982 wordt door de vier tennisverenigingen gestart met de Groot Meerssens Clubkampioenschappen. In 1984 werden drie gravelbanen voorzien van baanverlichting zodat ook ’s avonds gespeeld kon worden en twee jaar later werd een volautomatische beregeningsinstallatie aangelegd. In 1988 werd voor het eerst een officieel bondstoernooi gespeeld. Het Molenveldtoernooi voor dames. Het aantal leden van de tennisclub is gestegen tot maar liefst 497 leden leden!

In het jaar 1991 is een feestelijk jaar want dan wordt het eeuwfeest gevierd van groot Volharding en worden de banen 4, 5 en 6 een kwartslag gedraaid en wordt tevens een 7e baan aangelegd. Aan de verschillende competities spelen maar liefst 25 teams mee van onze club. In 1993 zal de afdeling tennis van “ Groot Volharding” worden losgekoppeld en gaat de tennisclub geheel zelfstandig verder met een eigen bestuur. In 1995 viert de tennisclub haar zilveren jubileum met een groot feest in de sporthal. In 1998 stopt Hay Knols naar 14 jaar als voorzitter van TC Volharding. Hay is samen met zijn Trees een van de grondleggers van onze club. Aan hem wordt dan ook tijdens de algemene ledenvergadering het erelidmaatschap verleend.

 

In 2001 wordt ons gerenoveerd clubhuis officieel geopend. Ook wordt stilgestaan bij het feit dat Jean Ghijsen 25 jaar bestuurslid is van Volharding. In verband met zijn grote verdiensten voor onze club wordt Jean benoemd tot erelid van onze club Volharding. Het ledenaantal is naar een kleine dip weer gegroeid tot 375 leden, waarvan 75 jeugdleden. In 2002 worden de gravelbanen (6 en 7) vervangen door kunstgrasbanen en wordt voor het eerst sinds 1988 geen damestoernooi gespeeld. Een jaar later worden de gravelbanen 4 en 5 vervangen door kunstgrasbanen. In 2005 worden de banen (4 en 5) voorzien van lichtmasten. In 2008 stopt Louis Verleisdonk na 10 jaar als voorzitter en wordt opgevolgd door Hetty Bruls. Aan de diverse competities wordt deelgenomen door 9 teams.

 

In 2010 viert de tennisclub haar 40 jarig bestaan, met o.a. een tennisclinic van Paul Haarhuis en een gezellige feestavond in ons clubhuis. In de navolgende jaren krijgt Volharding net zoals vele andere tennisclubs te maken met een sterke terugloop van het aantal leden (deels door vergrijzing en met name jeugdleden die stoppen). In 2013 telt Volharding nog maar 155 leden en is er even sprake van een fusie met Bunde. Dit wordt echter tijdens een ALV verworpen door de leden. De laatste jaren is het aantal leden gestabiliseerd en is het aantal inschrijvingen voor de voorjaars- en najaar competitie weer toegenomen. Ook ons altijd gezellige Geuldaltoernooi kent in 2016 een mooi aantal inschrijvingen van 134 spelers.

In 2017 start Volharding, mede door het accommodatiebeleid van de gemeente en de ontwikkelingen binnen de eigen vereniging, met gezamenlijke mixavonden met TV de Gewannen te Ulestraten. Dit heeft ertoe geleid dat beide besturen gesprekken zijn gestart om de samenwerking uit te breiden zoals gezamenlijke clubkampioenschappen en activiteiten vanaf 2018. Vanaf dit jaar spelen alle competitieteams onder de vlag van TC Volharding.

 

Beide verenigingen besluiten om per 1 januari 2020 samen te gaan als één tennisvereniging onder naam van TC Volharding. Op maandag 25 november werd in het baanhuis van de Gewannen een algemene vergadering gehouden waarin de definitieve beslissing werd genomen om de vereniging op te heffen. De 3 kunststofbanen in Ulestraten blijven nog enige jaren in gebruik en hieraan blijft de vereniging ook het noodzakelijke onderhoud doen en ook het jeugdtennis blijft voorlopig op het park te Ulestraten.

Ondertussen wordt op het park in Meerssen Ledverlichting geplaatst en de luifel bij het baanhuis vervangen door een overkapping van het terras.

 

In 2020 viert TC Volharding haar 50 jarig jubileum. Een groot feest staat op de planning, maar de drastische maatregelen rondom de pandemie (COVID-19) gooien roet in het eten. Tot overmaat van ramp vindt er in 2021 een watersnoodramp (overstroming Geul) plaats in o.a. Meerssen, dat ervoor zorgt dat heel het park onder water komt te staan en alle tennisbanen onbespeelbaar worden verklaard. Het bestuur van Volharding ziet vervolgens het ledenaantal drastisch afnemen. Nadat de gravelbanen worden gerenoveerd, twee gloednieuwe smashcourtbanen worden aangelegd, wordt er verder in 2021 een padelcommissie opgericht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om padelbanen aan te leggen op het park te Meerssen. Sinds januari 2023 schitteren er vervolgens twee padelbanen (mede gefinancierd door Nationaal Rampenfonds & gemeente Meerssen) op het park van Volharding. Het blijkt een schot in de roos, het ledenaantal groeit explosief en het bestuur ziet de noodzaak om - nog in 2023 - twee extra padelbanen aan te leggen.