Bediening baanverlichting

Padelbaan 1 > https://portal.padelution.nl/lights/4/toggle

Padelbaan 2 > https://portal.padelution.nl/lights/5/toggle

Padelbaan 3 > https://portal.padelution.nl/lights/14/toggle

Padelbaan 4 > https://portal.padelution.nl/lights/15/toggle

Klik op de link van desbetreffende baan, vul de code in (ontvangen bij lidmaatschap) en bedien op digitale wijze het paneel.

Verder is de verlichting van de padelbanen in de toekomst ook te bedienen via de bijbehorende displays langs de banen.

 

Bediening verlichting tennisbanen is uitsluitend vanuit het clubhuis te bedienen. 

Voor vragen of onduidelijkheden (het lukt je niet om de baanverlichting aan/uit te zetten) gaarne contact opnemen met een van de bestuursleden. Zie gegevens hiervoor bij Contact.

 

Baanreglement

Gedragsregels gebruik kunstgrasbanen/tennisbanen:

• verboden voor schoenen met stalen noppen

• verboden voor schoenen met plastic afschroefbare noppen

• geen glaswerk op het veld.

 

Gedragsregels gebruik kunstgrasbanen/tennisbanen in de winter:

• bij sneeuw mogen de kunstgrasbanen niet bespeeld worden; de op de banen liggende sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen

• bij ijzel mogen de kunstgrasbanen niet gebruikt worden

• bij temperaturen beneden -10 graden C. mogen de kunstgrasbanen niet gebruikt worden

• bij opdooi na een periode van strenge vorst kan er niet gespeeld worden.

 

Voor alle duidelijkheid zullen de netten omlaag gedraaid worden als er absoluut niet gespeeld mag worden op het kunstgras.