Contributie

De contributie (jaargang 2023) bedraagt:

Senioren € 135,- (tennis)

€ 160,- (tennis & Padel)

Junioren € 55,- (tennis)

€ 70,- (tennis & Padel)

Inschrijfgeld senioren € 7,-
Inschrijfgeld junioren € 3,50
 

Proeflidmaatschap*

ongeacht lftd. en eenmalig

€ 25,-
Rekeningnummer/IBAN NL 77 SNSB 0858 5480 03

 

* Met een proeflidmaatschap bent u slechts 1 maand lid bij Volharding. U kunt er vervolgens voor kiezen om uw lidmaatschap te verlengen (tennis of tennis&padel) en het resterende verschuldigde contributiebedrag te betalen of uw lidmaatschap wordt beeindigd. Dit resterende bedrag wordt naar rato verrekend over het aantal maanden. Voor vragen omtrent deze berekening neemt u contact op met penningmeester@tcvolharding.nl.