Contributie

De contributie (jaargang 2023) bedraagt:

Senioren € 135,- (tennis)

€ 160,- (tennis & Padel)

Junioren

(senior vanaf jaar waarin je 18 jaar wordt)

€ 55,- (tennis)

€ 70,- (tennis & Padel)

Inschrijfgeld senioren € 7,-
Inschrijfgeld junioren € 3,50
 

Proeflidmaatschap*

ongeacht lftd. en eenmalig

€ 25,-
Rekeningnummer/IBAN NL 77 SNSB 0858 5480 03

 

* Met een proeflidmaatschap bent u slechts 1 maand lid bij Volharding. U kunt er vervolgens voor kiezen om uw lidmaatschap te verlengen (tennis of tennis&padel) en het resterende verschuldigde contributiebedrag te betalen of uw lidmaatschap wordt beeindigd. Dit resterende bedrag wordt naar rato verrekend over het aantal maanden. Voor vragen omtrent deze berekening neemt u contact op met penningmeester@tcvolharding.nl.

 

* ZOMERACTIE TENNIS 2023 : mensen die in de zomer willen tennissen kunnen een proeflidmaatschap afsluiten voor de maanden juli & augustus voor slechts € 25,- . Let op: dit geldt dus uitsluitend voor tennis! *

 

* Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen?
Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg,
per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.