Lesdata

Deelnemers krijgen van de tennisleraren (digitaal) een schema toebedeeld met daarin de lesdata.