Les reglement

Voorjaar 2018

Conform de VNT


 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of aanmelding via de mail en/of aanmelding via whatsapp, gaat men akkoord met de  voorwaarden van de VNT.
 2. U wordt minimaal 1 week voor aanvang van de cursus geïnformeerd wanneer u bent ingedeeld.
 3. Indien u uw email adres heeft doorgegeven zal u per mail of via whatsapp over de les geïnformeerd worden.
 4. Een les bestaat uit 50 minuten effectief les.
 5. Een half uur bestaat uit 25 minuten effectief les.
 6. De totale kosten voor een lesuur bedragen 50 Euro.
  Therapeutisch tennis een lesuur bedraagt 72 Euro per uur.
 7. De totale kosten voor een half lesuur bedragen 25 Euro. Therapeutisch tennis half uur 36 Euro per half uur.
 8. De kosten worden altijd naar rato berekend.
 9. De voorjaarslessen bestaan uit een lescyclus van 10 lessen.
 10. Bij aanvang van de eerste les krijgt u de exacte lesdata en rekening aangereikt door de trainer.
 11. Het totale lesgeld dient voor aanvang van de tweede les betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, kan de trainer u de toegang tot de les ontzeggen.
 12. De lessen gaan altijd door, tenzij u door de trainer wordt afgebeld.
 13. Indien door de weersomstandigheden de lessen niet kunnen doorgaan en de trainer niet heeft afgebeld, zal er een theorieles of videoles gegeven worden.
 14. Er zullen maximaal twee regenlessen ingehaald worden aan het einde van de cursus.
 15. Inhalen van lessen is niet mogelijk.
 16. Restitutie van lessen is niet mogelijk.
 17. De trainer is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die ontstaat tijdens de lessen.
 18. Sportkleding is verplicht.
 19. Om les te kunnen krijgen, moet men lid zijn van TC Volharding.
 20. Groepsmutatie is alleen na de eerste les mogelijk.